We are here to stee, more than creation

Tegenwoordig is er veel keuze op het gebied van Media design & development. De kunst is jezelf onderscheiden van de rest, en niet alleen één richting goed te kunnen maar verstand hebben van alle richtingen.

Read more

About Me

Hallo, ik ben Bob van Huijssteeden...


Recent afgestudeerd van de opleiding ICT & Media Design aan de Fontys Hogeschool te Eindhoven. Ik ben dit bedrijf begonnen om me nog meer te verdiepen in alles wat te maken heeft met Front-End ontwikkeling.


Door de brede opzet van de opleiding ben ik in staat om verschillende vlakken van webontwikkeling samen te brengen. Dit gaat van het toepassen van Gamification tot het verleiden van gebruikers om net een stapje verder te gaan dan het traditionele ontwerpen en realiseren van web gerelateerde projecten.

Werkwijze

Doel

Aan het begin van elk project wordt duidelijk vastgesteld wat het beoogde resultaat is en welke strategie wordt toegepast.

Onderzoek

Alvorens er wordt nagedacht over eventuele ideeën wordt er onderzoek gedaan om achtergrond informatie over het betreffende onderwerp te vinden.

Concept

Aan de hand van verschillende methodieken wordt er een concept bedacht. Deze stap beslaat vaak meerdere iteratie's.

Design

Met het concept als uitgangspunt wordt er een technisch design als mede een visueel design gemaakt.

Realisatie

Het design wordt omgezet naar het projectbetreffende eindresultaat. Waar vaak teruggegrepen wordt naar voorgaande stappen om te perfectioneren.

User Experience

Het eindproduct (of tussenfases) worden getoetst met behulp van de doelgroep en vaak teruggezet naar voorgaande stappen totdat het eindresultaat naar wens is.

Portfolio